Teken bestrijden met wormpjes

Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een gebeten. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van na een tekenbeet, zo’n 27.000 mensen per jaar. De aard en de ernst van de klachten bij patiënten met de ziekte van zijn verschillend. Jaarlijks krijgen daarnaast 1200 tot 1500 mensen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten door de ziekte van . Van de 27.000 patiënten houden naar schatting 1000 tot 2500 mensen per jaar langdurig klachten. [rivm.nl] aantal aantal EM-diagnoses tussen 1994 en 2014EM-diagnoses tussen 1994 en 2014

Het bestrijden van met behulp van nematoden.

De eerste testen laten zien dat 60% van de teken binnen tien dagen sterft nadat ze in contact gebracht zijn met de minuscule wormpjes. Er is een probleem omdat de wormpjes een paar uur oud worden, dus minder de kans is dat ze een teek te pakken krijgen. Bij het besproeien zullen ook andere insecten getroffen worden, al verwachten ze echter dat het beperkt is omdat teken zich meestal in het vochtige gedeelte  bevinden in tegenstelling tot veel andere insecten is het beperkt. zijn overigens volledig onschadelijk voor mensen, zoogdieren, vogels en amfibieën. Ze mogen daarom vrijelijk worden toegepast.  In de Verenigde Staten zijn al als tekenbestrijding te koop.Deze film, die gemaakt is door Silvia Hellingman, laat te zien is hoe nematoden teken parasiteren. Het percentage teken dat sterft na blootstelling aan de nematoden varieert nogal: van slechts 29% sterfte van de nimfen, tot 90% sterfte. Gemiddeld ligt het sterftepercentage van jonge teken, tien dagen na behandeling op 59% bij een gemiddelde temperatuur van 21 graden Celsius. [artikel uit 2015 / wur.nl]