Test hier jou paranormale begaafdheid

J. B. Rhine (1895–1980), de grondlegger van de experimentele parapsychologie, werd in de jaren 1930 bekend door ESP-experimenten (extrasensory perception) waarbij hij zijn proefpersonen zenerkaarten liet raden. Vanaf 1934 voerde hij ook proeven uit met dobbelstenen. Hij kwam op dit idee toen een dobbelaar hem vertelde dat veel beroepsgokkers geloven dat ze de uitkomst van een worp mentaal kunnen beïnvloeden. Rhine publiceerde de resultaten van zijn eerste experimenten met psychokinese (PK) pas negen jaar later, misschien omdat hij aanvankelijk bang was dat ze zijn geloofwaardigheid zouden ondermijnen. lees meer

Er zijn vijf soorten kaarten: een doorlopende curve die een cirkel vormt, twee rechte lijnen die loodrecht op elkaar staan en kruisen in het midden, drie gegolfde verticale lijnen die parallel staan ten opzichte van elkaar, vier rechte lijnen die een vierkant vormen, en een vijfpuntige ster. Precies omwille van de duidelijke onderlinge verschillen kan er geen dubbelzinnigheid zijn over de symbolen.

Een set Zener-kaarten bevat vijf kaarten van elk symbool. Het is de bedoeling dat ze worden geschud en dat een ontvanger dan probeert de kaarten te raden die een zender telepathisch probeert te versturen. Of een proefpersoon kan ook proberen te raden welk symbool er staat op de volgende kaart die zal worden omgedraaid.

Uw moeten proberen te raden welk symbool door de computer gekozen wordt.

Eerst ziet U de achterkant van de gekozen kaart. Het symbool wordt willekeurig gekozen en wordt weergegeven op het scherm als een verborgen veld. Als je een keuze hebt gemaakt, zal de door de computer gekozen kaart eventjes worden getoond. Een volgende kaart wordt automatisch gekozen. Wanneer U de test van 25 kaarten heeft voltooid, zal een analyse van de test worden getoond. Volgens de kansberekening moet het resultaat 5 zijn.

Test hier jou paranormale begaafdheid

 

Comments