UFO Documentaire: Men in Black, wie zijn zij?’

Volgens de sciencefictiontelevisieserie de X-Files wordt de uitdrukking  gebruikt om al dan niet buitenaardse agenten aan te duiden die tot taak hebben om het geheugen uit te wissen van aardbewoners die in contact zijn gekomen met buitenaardse wezens. De agenten dragen opzettelijk volkomen zwarte kleren om zodoende een aardbewoner in diskrediet te brengen die zich desondanks toch de gebeurtenis herinnert: wie gelooft in mensen die volkomen in zwart zijn gekleed?