Vanwege vloek mag mummie “Altay prinses” niet te herbegraven worden

De Altajprinses (volgens de Altaj: prinses Kadyn) is de benaming door lokale inwoners. In 1993 vonden archeologische opgravingen plaats door Novosibirskse wetenschappers. De ontdekking werd in Rusland gezien als een van de belangrijkste archeologische vondsten van het einde van de 20e eeuw. Bij de opgravingen stuitte archeologen op een tombe onder een andere later geplaatste tombe. De tombe was bedekt met een ijslens, waardoor de mummie goed bewaard was gebleven. Uit onderzoek bleek dat de mummie stamt uit de vroege ijzertijd, rond de 5e tot de 3e eeuw v.Chr. Wetenschappelijke resultaten lijken erop te wijzen dat deze cultuur genetisch gezien (qua DNA) sterk overeenkomt met de Nenetsen en Selkoepen, die nu in het noorden van Siberië wonen en niet met de Mongoloïde Altaj die nu in het gebied wonen. De vrouw stierf op een leeftijd van ongeveer 25 jaar en behoorde tot de middenklasse van de Pazyrykse samenleving. Op haar lichaam werden enkele zeer goed bewaard gebleven tatoeages aangetroffen. Rond de vrouw werden enkele dagelijkse voorwerpen aangetroffen.

Toen enkele Altajse inwoners erachter kwamen dat de mummie was opgegraven, begonnen ze te eisen dat verdere opgravingen zouden worden verboden en dat de mummie zou worden herbegraven. Zij erkenden de versie van de wetenschappers niet en claimden dat ze de begraafplaats van de mummie, die ze volgens hen “prinses Kadyn” noemden, altijd al hadden gekend en dat ze haar aanbaden als een van de stammoeders van de Altaj.


Deze verklaringen konden echter niet worden aangetoond. Het regionale bestuur van de republiek was echter gevoelig voor de kritiek van de Altaj en stelde het Oekokplateau in als “rustgebied”, waardoor verdere opgravingen nu verboden zijn. Een rechter in de Russische zuidoostelijke Altay republiek heeft geoordeeld dat de mummie van een 2500 jaar oude Altay prinses, niet mag worden herbegraven op verzoek van gemeente ouderlingen, die geloven dat ze is vervloekt.

Tot op de dag van vandaag wordt door de Altaj aangehangen beweert dat de “prinses” hun stammoeder is en dat een aardbeving die in 2003 plaatsvond in de Altaj het gevolg was van het feit dat de geest van de prinses rust moet vinden door haar herbegrafenis. De mummie bevindt zich echter tot op heden in het Instituut voor Archeologie en Etnologie van de Russische Academie van Wetenschappen in Novosibirsk. De Altaj lieten een speciale zaal in een museum voor regionale bouwen met overheidsgeld dat eigenlijk voor de armeren was bedoeld. Verzoeken door bevolking en de regionale regering tot het overhevelen van de mummie naar Gorno-Altajsk hebben echter tot op heden geen resultaat gehad. Volgens de wetenschappers dient er haast te worden gemaakt met verdere opgravingen in verband met de opwarming van het klimaat en zou een herbegrafenis onzinnig zijn omdat de ijslens zich niet zal herstellen en de mummie daardoor zeer snel zou vergaan. [wikipedia]

Comments