FuzzyFun

Varkens en het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)

Moeten we rekening houden met het feit dat de varkensfysiologie dicht bij de menselijke fysiologie staat en dat ze op bijna dezelfde manier ziek worden als wij? Het is een feit dat Nederland de hoogste veedichtheid ter wereld kent. Nederland staat in de lijst van landen naar bevolkingsdichtheid op de wereld op 27 in de ranking.  Er worden in Nederland worden ruim 12 miljoen varkens gehouden. Per jaar zijn dit er ruim 20 miljoen.

Er is geen bewijs is dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden door SARS-CoV-2/Maar het varken verdient speciale vermelding als mengvat voor het menselijke influenzavirus, vogelgriep en varkensgriep. Varkens in hoge dichtheden geven door uitwisselen van genetisch materiaal mutaties van virulente stammen. De Spaanse griep in 1918-1919 was afkomstig van een gemuteerd varkensvirus en resulteerde wereldwijd in 20 tot 50 miljoen doden. https://www.bd.nl/brabant/opinie-al-dat-vee-maakt-ons-ziek~ad4fb034/

Er is geen bewijs is dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden door SARS-CoV-2/

Coronavirussen zijn niet nieuw in veehouderij. In de natuur komt een grote variatie aan coronavirussen voor, die in tal van diersoorten ziekte kunnen veroorzaken. Het Porcine Epidemische Diarree Virus is ook een coronavirus. Dat veroorzaakt ernstige diarree en veel sterfte bij jonge biggen. “Ook de pluimveesector lijdt wereldwijd flink aan de gevolgen van infecties veroorzaakt door coronavirussen (Infectieus Bronchitis Virussen)”, aldus WBVR. [nieuweoogst.nl]

Er zijn geen aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals koeien, varkens en schapen, geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2 of dat ze een rol spelen bij de verspreiding van het virus en een infectiebron vormen voor mensen. De overdracht van SARS-CoV-2 gaat van mens op mens. Op dit moment worden studies uitgevoerd om de gevoeligheid van  huis- en landbouwdieren voor het nieuwe coronavirus op te helderen.

Hoewel er geen bewijs is dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden, geldt voor voedselproducerende dieren het voorzorgsprincipe totdat meer bekend is over de risico’s. Voor positieve veehouders is het advies om contact met hun dieren te vermijden, niet in de stal te komen en anderen voor de dieren te laten zorgen. Kijk hier voor meer informatie speciaal voor dierenartsen.

meer lijkt op H1N1 en niet op SARS

Minister van Nationale Ontwikkeling Singapore Government, Lawrence Wong, legt uit dat meer lijkt op H1N1 en niet op SARS. Hij sprak op de persconferentie van de Multi-Ministry Taskforce op 14 februari 2020.

[govsingapore]

Sommige stammen van H1N1 zijn endemisch bij mensen en veroorzaken een kleine fractie van alle griepachtige ziekten en een kleine fractie van alle seizoensgriep .  Andere stammen van H1N1 zijn endemisch bij varkens ( varkensgriep ) en bij vogels ( vogelgriep ).

Wat ook belangrijk is om te weten, is dat er veel illegaal vlees rond gaat over de wereld. 

Voorbeeld: In Januari 2020 had de Italiaanse douane in het Noord-Italiaanse Padua een partij van 9,4 ton varkensvlees uit China in beslag genomen. Het diepgevroren, illegaal geïmporteerde vlees is via de haven van Rotterdam richting Italië getransporteerd en zat verstopt tussen dozen groente. Het vlees kwam aan het bij een controle, omdat het koelproces van de vervoerde groente tijdens de reis onderbroken was. Bij inspectie van de lading werd geconstateerd dat de groente alleen dekmantel waren voor het vleestransport. Het bedrijf dat het vlees importeerde levert aan meerdere Chinese restaurants. De Italiaanse overheid heeft het vlees niet onderzocht op Afrikaanse varkenspest, maar direct laten vernietigen. https://www.foodagribusiness.nl/italie-onderschept-94-ton-illegaal-varkensvlees/

 

Mobiele versie afsluiten