Verandering in geluid door zicht en gehoor

McGurk-effect is een cross-modaal effect als gevolg van tegenstrijdige informatie afkomstig van verschillende zintuigen, namelijk zicht en gehoor. Bekijk de video en luister naar de speech. Veranderen de geluiden die door de man worden geproduceerd in de video? Hoewel het tijdens de video hetzelfde blijft, moet je bij het bekijken van verschillende lipbewegingen een illusoire verandering in het geluid ervaren.


De illusie kan worden waargenomen wanneer men wordt gevraagd om een ​​video van lipbewegingen te bekijken naast het luisteren naar geluiden die worden geuit, blijkbaar door dezelfde persoon wiens lipbewegingen men bekijkt. Als de lipbewegingen en de geluiden niet overeenkomen, bijvoorbeeld als de lipbewegingen een “ba-ba” -geluid aangeven, terwijl de auditieve informatie die van “ga-ga” is, dan ervaart u meestal een illusoir derde geluid, bijvoorbeeld “da-da”.

[Mark_Mitton]

Het McGurk-effect is filosofisch interessant omdat het de problemen belicht rond de vraag hoe zintuiglijke modaliteiten kunnen worden geïndividualiseerd. Het traditionele beeld dat aan Aristoteles wordt toegeschreven en in de eerste jaren van het onderwijs aan vrijwel elke scholier werd geleerd, is dat mensen vijf zintuigen hebben: , , ruiken, voelen en proeven. De traditionele opvatting ging vaak gepaard met de opvatting dat deze zintuigen afzonderlijk werken en afzonderlijk kunnen worden bestudeerd, omdat ze verschillende soorten sensorische informatie verwerken. Beide opvattingen zijn nu grotendeels ten val gebracht.  [illusionsindex.org]

Comments