Vergaat de wereld binnenkort?

Meerdere sektes voorspellen voor volgende maand het Einde der Tijden: de dag waarop de wereld zal vergaan. Er worden zelfs data genoemd, maar in grote lijnen komt het erop neer dat de tussen 22 en 28 september wordt getroffen door de Dag des Oordeels.

Het is hoogst uitzonderlijk dat meerdere sektes zo’n concreet tijdstip vermelden. Er circuleren meerdere theorieën over de manier waarop dat gebeurt. Zo zou zich 24 september een meteoriet in onze aarde boren. Zelfs Sky nieuws laat schokkende advertenties zien

Meteoriet
De Wachters van de Nacht gaan uit van een tsunami. De sekte River of Glory – recent nog in het nieuws omdat een sektelid haar uit huis geplaatste dochtertje naar het Griekse eiland Patmos had ontvoerd – noemt 23 september als datum. „De tijd is kort, heel kort”, klinkt profetes die Deborah Aquila dreigend.. Andere sektes baseren zich op de zogenoemde tetrade: een periode van vier maansverduisteringen achter elkaar, in de Bijbel ’bloedmanen’ genoemd: de aankondiging van de Dag des Heeren. Een zeldzaam natuurfenomeen dat 28 september afloopt. [Telegraaf]

Prophecy Countdown

Govert Schilling: Géén paniek, de Aarde vergaat niet

De aarde is ca. 4,6 miljard jaar geleden ontstaan. Het is de op vier na grootste planeet in het zonnestelsel. Zo’n hemellichaam krijg je niet zomaar vernietigd. Over nog eens 4,6 miljard jaar, wanneer de zon het einde van zijn leven nadert en begint op te zwellen tot een rode reuzenster, zal de aarde er nog steeds zijn. Alleen is er dan natuurlijk geen leven meer mogelijk.

Om de aarde echt te laten vergaan moet je hem in botsing brengen met een andere planeet van vergelijkbare grootte. er is een extreem kleine kans dat dat in de zeer verre toekomst gebeurt: de banen van de planeten zijn niet 100 procent stabiel, en kleine, chaotische zwaartekrachtseffecten zouden over vele honderden miljoenen jaren toe kunnen leiden dat de aarde in botsing komt met de planeet Venus. Dan is het met beide hemellichamen wel afgelopen.

Een andere manier waarop de aarde zou kunnen vergaan is als hij opgeslokt zou worden door de opzwellende zon. Dat zal over enkele miljarden jaren bijvoorbeeld gebeuren met de planeten Mercurius en Venus, die dichter bij de zon staan. Alles lijkt er echter op te wijzen dat de aarde de dans gaat ontspringen.

Met het vergaan van de wereld wordt meestal een minder grote catastrofe bedoeld, die leidt tot het vergaan van de mensheid, of van al het leven op aarde. Zulke kosmische rampen zijn wel degelijk mogelijk. Als de aarde bijvoorbeeld getroffen wordt door een planetoïde met een middellijn van tien kilometer of meer, lijkt het uitgesloten dat de mensheid dat overleeft. Zulke inslagen komen gemiddeld eens in de ca. honderd miljoen jaar voor. Ook grote klimaatveranderingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door kleine veranderingen in de vorm van de aardbaan of de stand van de aardas, kunnen enorme gevolgen hebben voor het leven op aarde. Daarnaast is het denkbaar dat onze planeet blootgesteld wordt aan een extreem krachtige zonnevlam, of aan de dodelijke straling van een nabije supernova-explosie.

Al die rampzalige verschijnselen zijn gelukkig erg zeldzaam. De kans dat het leven op aarde morgen of volgende week verwoest wordt door zo’n kosmische catastrofe is dan ook buitensporig klein. Het vergaan van de wereld is de afgelopen eeuwen al talloze malen voorspeld (voor het laatst op 21 december 2012), maar geen van die is tot op heden uitgekomen. Geen reden tot zorg dus. [allesoversterrenkunde.nl]