Viktor Schauberger en het mysterie van water

De Oostenrijkse natuurwetenschapper, uitvinder, filosoof en boswachter Viktor Schauberger sprak, zoals een indiaan, de taal van de natuur. Dankzij zijn uitstekende waarnemingsvermogen en intuïtie begreep hij hoe sterk dieren, , stenen, water en bodems met elkaar verbonden zijn. Schauberger was de eerste wetenschapper die begreep hoe forellen tegen watervallen kunnen opzwemmen.

Door de natuur te bestuderen kwam Schauberger tot de conclusie dat water een levende entiteit is; “behandel water als een levend lichaam; het moet ademen, bewegen en voeding (mineralen) tot zich nemen”. Wat uit onze kraan komt heeft nauwelijks iets met  levend en gezond water te maken. Leidingwater heeft een lange rechte weg afgelegd voordat wij het uit de kraan tappen. Ook heeft het nog allerlei chemische reinigingsprocessen ondergaan. Hierbij verliest het zijn energetische waarde.

Maar wat blijkt? Als water kan stromen zoals het wil, krijgt het zijn natuurlijke levenskracht weer terug. ‘Vitaal water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam’. Het principe van de watervitalisator is bedacht door Schauberger om leidingwater weer ‘levend’ te maken. Door de wervelende beweging regenereert het water en krijgt daardoor zijn oorspronkelijke levensopbouwende krachten terug.

Door de manier waarop wij water tegenwoordig behandelen (indammen, kanaliseren, vervuiling enz..) scheppen wij een ziekelijk lichaam. Bijvoorbeeld; water is het meest vitaal om en nabij de temperatuur van 4 graden. Daarboven wordt het lui en indien de temperatuur te lang te hoog blijft is het vatbaar voor ziektes. ‘Water dat blootgesteld is aan zonlicht is moe en lui. ’s Nachts daarentegen en met name bij maanlicht, is het fris en levendig”.

water

Viktor Schauberger heeft veel ontdekt. Een simpel voorbeeld is het feit dat het regenwater warmer moet zijn dan de grond waar het op valt. Zoniet, dan loopt het water weg en erodeert het de grond. (Probeer het maar eens bij een uitgedroogde plant; warm water wordt wel opgenomen).

Ook heeft hij een waterbaan (het vervoer van boomstammen) uitgevonden, gebaseerd op de principes die eigen zijn aan water. Dit werkte zo goed dat hij het ongerepte stukje natuur waarin hij opgroeide zag verdwijnen.
“Schauberger schrok van de gevolgen van de ontbossing. Hij zag dat de vruchtbare bosbodems door neerslag, lawines en aardverschuivingen van de berghellingen afspoelden, waardoor herbebossing voorgoed onmogelijk werd. Ze werden ‘wild’, zoals Schauberger dat noemde. Waterplanten werden ontworteld en afgevoerd en het mos spoelde weg. De beken en rivieren konden niet langer voor zichzelf zorgen. Kiezelsteentjes, modder en zand hoopten zich op in de beddingen, met overstromingen als gevolg. Rivieren braken na een heftige regenbui uit hun oevers en bedreigden landbouwgebieden en steden. Andere momenten in het jaar droogden de rivieren juist op. Schauberger had dit nog nooit gezien: een gezonde rivier droogt in principe nooit op en stroomt ook nooit over”.

Rond 1930 hield Schauberger hele betogen in de kranten om de ontbossing te stoppen. Hij was hiermee een van de eerste milieuactivisten in de wereld.
Water is onontbeerlijk voor alle levensvormen op . Viktor Schauberger voorspelde in zijn tijd al dat door manier waarop men met water omgaat zich vele ziektes zouden ontwikkelen, zoals kanker. Hij heeft gelijk gekregen. Conclusie: Water is een bijzondere substantie met ongekende kwaliteiten. Zonder water geen leven en wordt het niet eindelijk eens tijd dat we hier respectvol mee omgaan?

[grenswetenschap.nl]

Comments