Wanneer en hoe zijn de grote inslagbekkens op de maan ontstaan?

Wanneer en hoe zijn de grote inslagbekkens op de ontstaan? Gegevens van de Amerikaanse maanmissie GRAIL hebben meer inzicht gegeven in de aard van het 930 kilometer grote inslagbekken Mare Orientale op de . De resultaten bieden een verklaring voor het ontstaan van deze ‘superkrater’

Kaart, gebaseerd op gegevens van de maansondes LRO en GRAIL, van het 930 kilometer grote inslagbekken Mare Orientale. In de rode gebieden ligt meer massa opgeslagen dan gemiddeld, in de blauwe minder. image bron: allesoversterrenkunde.nl

Na de inslag veerde de maankorst terug, waardoor dieper gelegen warm, kneedbaar gesteente naar het inslagpunt kon stromen. Door deze binnenwaartse stroming ging de bovenliggende korst barsten en verschuiven. Op die manier zijn de kilometers hoge kliffen van de twee buitenste ringen ontstaan. Tegelijkertijd werden de sporen van de oorspronkelijke uitgewist.


 De binnenste ring ontstond op een andere manier. Het centrale deel van de krater veerde zo hard terug, dat er een tientallen kilometers hoge verheffing ontstond. Deze was echter niet stabiel en stortte vlak na zijn ontstaan ineen. Het materiaal van deze kortstondige ‘superberg’ verspreidde zich over de omgeving, waardoor een centrale ‘piekring’ ontstond. [http://allesoversterrenkunde.nl/!/actueel/nieuws/_detail/gli/ontstaan-van-reusachtig-inslagbekken-op-de-maan-o/]

NASA’s GRAIL mission took this flyover video above the Mare Orientale basin of Earth’s moon. It was collected by the MoonKAM aboard GRAIL’s Ebb spacecraft on April 7 and 8, 2012.