Wasbeer mannetje roept vrouwtje

Wasberen leven in kleine familiegroepen en hebben een activiteitsgebied, waarbij de woongebieden elkaar overlappen. Mannetjes gedragen zich soms territoriaal. De woongebieden van mannetjes overlappen daarentegen nauwelijks met elkaar. Meestal overlapt het woongebied van een mannetje met één tot drie vrouwtjes. Onverwachte ontmoetingen tussen alleen levende dieren gaan gepaard met veel gegrom en met dreiggedrag. Onverwante dieren mijden elkaar in het algemeen.


Aangezien sommige mannen agressief vertonen ten opzichte van niet-verwante kits, zullen moeders zich isoleren van andere wasbeertjes totdat hun sets groot genoeg zijn om zichzelf te verdedigen. Het leervermogen van wasberen is groot en ze zijn in staat eerder opgedane ervaringen te benutten om nieuwe problemen op te lossen. Ervaringen kunnen ook doorgegeven worden aan soortgenoten of aan een volgende generatie. [wikipedia]

Het mannetje roept het vrouwtje met een stem.  

Wasberen zijn -achtigen, ze blaffen niet, maar je hoort wel het herkenbare huilgeluid

[Film Studio “Aves”]

 

Comments