Wat is de Hare Krishna filosofie?

Wie is Krishna?

Krishna is God, de allerhoogste Persoonlijkheids God. “Krishna” is een Sanskriet woord en betekent “de meest aantrekkelijke persoon.” Het is een van de namen die de Vaishnava, aanbidders van Visnu, gebruiken om God aan te spreken. Krishna wordt beschouwd als de allerhoogste persoon, de absolute waarheid.

Wat is de Hare Krishna filosofie?

De basis van deze filosofie kan als volgt worden samengevat:

1) Door op oprechte wijze een authentieke spirituele wetenschap te beoefenen, kunnen we bevrijd worden van angsten en een toestand bereiken van zuiver, eindeloos gelukkig bewustzijn.

2) Iedereen is niet het materiële lichaam, maar een eeuwige spirituele , onderdeel van God (Krishna). Zodoende zijn we allemaal verbonden met elkaar via Krishna, onze gemeenschappelijke vader.

3) Krishna is eeuwig, alwetend, alomtegenwoordig, almachtig, en alaantrekkelijk. Hij is de zaadgevende vader van alle levende wezens, en de onderhoudende energiebron van het . Hij is de bron van al Gods incarnaties.

4) De veda’s zijn de oudste geschriften op aarde. De essentie van de veda’s is te vinden in de Bhagavad-gita, het letterlijke relaas van woorden die Krishna sprak in India, ruim 5.000 jaar geleden. Het doel van vedische kennis – en van alle theïstische religies – is het ontwikkelen van voor God.

5) We kunnen de kennis over zelfrealisatie perfect begrijpen via de instructies van een onvervalste geestelijke leraar – iemand die vrij is van zelfzuchtige motieven, en wiens geest hecht verbonden is in meditatie op Krishna.

6) Alles wat we eten moet eerst aan Krishna worden geofferd met een gebed. Op die manier accepteert en zegent Krishna de offerande voor onze zuivering.

7) In plaats van te leven op een egocentrische wijze, dienen we te handelen voor het plezier van Krishna. Dit staat bekend als bhakti-yoga, de wetenschap van toegewijde dienst.

8) Het meest effectieve middel om in dit tijdperk Godsbewustzijn te bereiken is het chanten van de heilige namen van de Heer:

 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

bron: harekrishna.nl

Comments