Wat is het verschil tussen kristal en Quasikristallen?

Als iets zich periodiek voordoet ofwel periodiciteit vertoont, dan wil dat zeggen dat het zich op min of meer regelmatige tijdstippen herhaalt. Een kristal is een hoeveelheid periodiek gerangschikte atomen of moleculen, en dit zowel in 2 als in 3 dimensies. De ordelijke rangschikking in een bestaat uit een opeenstapeling van ionen of groepjes moleculen die zich in drie richtingen steeds herhalen.  Materialen die uit kristallen bestaan, worden kristallijn genoemd. vormen een bijzonder aspect van kristallijne vaste stoffen, omdat zij een schijnbaar periodieke structuur bezitten.

Quasikristallen zijn kristallen waarin de atomen in een schijnbaar regelmatige maar in werkelijkheid in een aperiodieke structuur gerangschikt zijn. Er is met andere woorden geen repetitief structureel gedeelte in herkenbaar, zoals bij normale kristallen wel het geval is, maar er zit wel enige regelmaat in de structuur. In quasikristallen komt immers een 5- of 10-voudige symmetrie voor. Dit is echter onmogelijk bij gewone kristallen, waar enkel 1-, 2-, 3-, 4- of 6-tallige rotatie-assen voorkomen.

[Quantum Gravity Research]

Facebook Comments

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.