Wat is vrijmetselarij (freemanson)

is vrijwel onmogelijk samen te vatten in een enkele definitie. Als men dit toch wil doen, zou men het volgende kunnen zeggen: is een geestesrichting, die een methode hanteert om de mens en de mensheid op te voeren naar een hoger geestelijk en zedelijk peil. Die methode wordt ook wel genoemd: de beoefening van de Koninklijke Kunst.

Door middel van het deelnemen aan ritualen, waarbinnen een rijkdom aan symbolen voor ogen wordt gesteld, worden onbewuste processen in een mens bewust gemaakt en wordt iemands intuïtieve leven verder ontwikkeld. Dit is een unieke manier om om zichzelf ‘beter te leren kennen’. In wezen is dit een spiritueel proces.

Hier volgt een aantal praktische richtlijnen voor het dagelijkse handelen die essentieel deel uitmaken van de vrijmetselarij:

 • Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk, en deel van de algemene broederschap der mensen.
 • Iedere mens heeft het recht zelfstandig op zoek te gaan naar (zijn) waarheid.
 • Iedere mens dient met toewijding te werken aan het welzijn van de gehele gemeenschap.
 • Iedere mens is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.
 • Vrijmetselaars streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar een hoger geestelijk en zedelijk niveau.
 • Vrijmetselaars streven naar de veelzijdige en harmonische ontwikkeling van de mens en de mensheid.

Typische kenmerken van de vrijmetselarij zijn:

 • het beoefenen van de initiatieke arbeid en het gebruiken van een op symboliek berustende werkwijze,
 • een religieuze grondhouding die bovenstaande arbeid ondersteunt en voedt, vooral betreffende het mysterie van het leven zelf,
 • het streven naar lotsverbetering van de mens op alle gebieden,
 • het verdedigen van de gewetensvrijheid, de vrijheid van denken en de vrije meningsuiting,
 • het streven naar harmonische betrekkingen onder alle mensen door te pogen tegengestelde inzichten met elkaar te verzoenen,
 • het niet opleggen van dogma’s aan haar leden,
 • de vrijmetselaar werkt aan zichzelf, niet aan een ander.

Inwijding vrijmetselaars is geheim

Hoe de inwijding van een vrijmetselaar verloopt, is overigens geheim. Daarover spreken de leden dan ook niet met anderen. Wie bij een loge wil horen moet daarvoor zelf stappen ondernemen en zich melden bij een gezelschap. Na aanmelding volgt een gesprek met een commissie van onderzoek. Kandidaat en loge moeten bij elkaar passen. Maatgevend zijn iemands motivatie om toe te treden en niet of iemand een hoge maatschappelijke positie heeft of veel geld. In het buitenland zijn veel loges overigens wel van de elite en worden ze alleen gevormd door academici. In sommige Nederlandse universiteitssteden is dat overigens ook wel het geval.

Inwijding vrijmetselaars gefilmd met verborgen camera

bronnen: groot-nederland.orgwikipedia.orgmens-en-samenleving.infonu.nl

Eén gedachte over & ldquo; Wat is vrijmetselarij (freemanson) & rdquo;