Wetenschappelijke studie over Chico Xavier mediumschap

De wetenschappelijke studie van mediumschap kan bijdragen aan het begrip van de relatie tussen geest en hersenen . Deze studie onderzocht een brief geschreven door de invloedrijke Braziliaanse ‘’ Chico Xavier, wiens auteurschap werd toegeschreven aan een overleden persoon. We identificeerden de stukjes informatie die objectief verifieerbaar waren, en we analyseerden de nauwkeurigheid ervan op basis van documenten en interviews met familieleden van de overledene, en de waarschijnlijkheid dat Xavier via gewone middelen toegang heeft tot de informatie.Alle 29 items van verifieerbare informatie die op de brief werden overgebracht, werden beoordeeld als ‘duidelijke en nauwkeurige passing’. De overgebrachte informatie was zeer specifiek ( bijv., namen, datums en specifieke evenementen). Veertien items (48,3%) brachten informatie over die ook erg privé was. We concludeerden fraude, toeval, informatielek en koud lezen hoogst onwaarschijnlijk waren. We bevelen verder onderzoek aan naar het fenomeen mediamiek schrijven, met name experimenteel gecontroleerde studies met uitzonderlijk begaafde media. [journals.lww.com]

[TV Nupes]

Comments