Onzichtbaar metaal, beter dan transparante aluminium

Een alkalimetaal is een element uit de eerste groep van het periodiek systeem, waartoe lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium en francium behoren. Geen van de alkalimetalen komt in de natuur als gedegen element voor op aarde.


Alkalimetalen reageren heftig met zuurstofgas, maar reageren nog heftiger met water.   Laten we het effect van dichtbij bekijken en zie dat er werkelijk interessante dingen gebeuren. Is dit onzichtbare metaal beter dan transparante Aluminium?

Comments